Poznaj nas

Stacja Czwarta to nowy projekt realizowany przez grupę studentów z kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, który powstał w ramach działalności Koła Naukowego HEADLINE.

logo S4

Historia powstawania Stacji 4 to przede wszystkim bardzo długi – bo aż kilkuletni – proces przygotowawczy. A wszystko to zapoczątkowało stopniowe doposażanie studia nagraniowego, mieszczącego się w Centrum Medialnym UIK. Musimy przyznać, że miejsce to na przestrzeni czasu stało się drugim domem dla tych, którzy od początku walczyli o uruchomienie Stacji Czwartej.

Wielkie plany na otwarcie kilkukrotnie musieliśmy chować do szuflad, a głównym winowajcą zaistniałych wówczas problemów stała się pandemia SARS-Cov2 i wielomiesięczne przejście na nauczanie zdalne, uniemożliwiające nam realizowanie naszych wizji o pierwszej w historii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie stacji radiowej. Nie udałoby się to również bez zaangażowania ze strony władz uczelni oraz wykładowców, wśród których wyróżnić trzeba Pana Redaktora Pawła Sołtysika, bez którego studio w obecnym kształcie po prostu by nie istniało.

Wreszcie nadeszła jednak ta chwila, kiedy powróciliśmy z jeszcze większą ilością pomysłów niż dotychczas i od 20 kwietnia 2023 roku nadajemy dla Was najlepszą studencką muzykę. Ponadto usłyszycie nasze autorskie programy rozrywkowe, publicystyczne i (ze studenckim przymrużeniem oka) informacyjne… Najświeższe informacje z Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, oczywiście nadajemy dla Was prosto z murów naszej uczelni.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top