KULTURZENIE

kulturzenie

Zapraszam do świata, w którym kultura spotyka się ze studenckim życiem. Dzieło stworzone przez artystę staje się przedmiotem analizy oraz źródłem inspiracji do głębokich, choć
krótkich przemyśleń. Podczas audycji zakiełkuje namysł, a po niej na długo zostaną myśli związane z tym, jak człowiek potrafi przekształcać otaczający nas świat. Będziemy dzielić się pięknem i brzydotą, dobrem i złem, wiarą i niewiarą, by dojść do ważnego wniosku: warto podejmować dialog. Rozmowa z artystą i rozmowa z jego twórczością będzie podstawą naszych spotkań. Ten niezwykły czas umili nam muzyka Konrada Zalcberga, natomiast za okładkę odpowiedzialna jest Aleksandra Obrok. 

Do usłyszenia!

Autorka audycji: Amelia Pudzianowska