Kulturzenie

logo audycji "Kulturzenie"

Zapraszam do świata, w którym kultura spotyka się ze studenckim życiem.

Dzieło stworzone przez artystę staje się przedmiotem analizy oraz źródłem inspiracji do głębokich, choć
krótkich przemyśleń.

Podczas audycji zakiełkuje namysł, a po niej na długo zostaną myśli związane z tym, jak człowiek potrafi przekształcać otaczający nas świat.

Będziemy dzielić się pięknem i brzydotą, dobrem i złem, wiarą i niewiarą, by dojść do ważnego wniosku: warto podejmować dialog.

Rozmowa z artystą i rozmowa z jego twórczością będzie podstawą naszych spotkań.

Ten niezwykły czas umili nam muzyka Konrada Zalcberga, natomiast za okładkę odpowiedzialna jest Aleksandra Obrok. 

Do usłyszenia!

Autorka audycji: Amelia Pudzianowska

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top